ประกาศแจ้งให้ทราบ เรื่องการสมัครเว็บบอร์ด สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ประกาศแจ้งให้ทราบ เรื่องการสมัครเว็บบอร์ด สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

         นักศึกษาสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สามารถสมัครสมาชิก เว็บบอร์ด ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยท่านสามารถสมัคร ได้ ที่นี่ โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และกดสมัครสมาชิก ทางผู้ดูแลจะทำการตรวจสอบและยืนยันภายใน 1 วัน นับแต่ท่านสมัคร  

!!!! หมายเหตุ

          เมื่อท่านสมัครเสร็จ จะมีข้อความดังนี้

  • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันส่งเมล

และ

การสมัครสมาชิกล้มเหลว: พบข้อผิดพลาดในขณะที่การส่งอีเมลการลงทะเบียนข้อความที่ถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์นี

ไม่ต้องตกใจเพราะเราปิดระบบส่งเมล์ แต่จะสามารถใช้งานได้หลัง ผู้ดูแลยืนยัน ภายใน 1 วัน แล้ว ถ้ามีข้อเสนอแนะสามารถ เสนอได้ใน เว็บบอร์ด ได้ มีปัญหาการใช้งานติดต่อ สาขาวิจัยและประเมินผล ชั้น 1 ขอขอบพระคุณอย่างสูง